Przewodnik po czytaniu raportów finansowych krok po kroku

Autor @pnocee.pl - 13-08-22

Czym jest raport finansowy

Jeśli chodzi o inwestowanie, to informacji nie brakuje. Dlatego tym ważniejsze jest, aby zrozumieć to, co czytasz. Sprawozdania finansowe mogą być trudne do zrozumienia, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej ich nie oglądałeś. Aby zacząć, sprawdź nasz poniższy przewodnik krok po kroku, jak czytać sprawozdania finansowe dla początkujących.

Jakie są korzyści raportowania finansowego?

Sprawozdania finansowe są kluczową częścią procesu pozyskiwania kapitału przez firmy. Pozwalają one potencjalnym inwestorom ocenić kondycję finansową firmy i zdecydować, czy w nią zainwestować. Sprawozdania finansowe pomagają również obecnym akcjonariuszom informować o stanie ich inwestycji. Stanowią one źródło informacji dla każdego, kto chce zrozumieć, jak firma zarabia i jak wydaje swoje pieniądze. Sprawozdawczość finansowa jest procesem standaryzowanym, co ułatwia porównywanie sprawozdań finansowych różnych firm.

raport finansowy co to

Jak interpretować raport finansowy?

Zanim zaczniemy przyglądać się poszczególnym raportom finansowym, ważne jest, aby zrozumieć podstawową strukturę raportu. Wszystkie sprawozdania finansowe są podzielone na trzy główne części: rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz bilans. Przyjrzyjmy się każdej z tych sekcji i sprawdźmy, na co należy zwrócić uwagę.

  • Rachunek zysków i strat - rachunek zysków i strat pokazuje, ile firma uzyskała przychodów w danym okresie, wraz z kosztami, które zostały poniesione w tym samym okresie. Firmy używają różnych skrótów dla przychodów i kosztów; na przykład, przychody są często skracane jako "Rev", a koszty jako "Exp". Aby przejść od przychodów do dochodu netto, należy od przychodów odjąć koszty.
  • Rachunek przepływów pieniężnych - Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, skąd pochodziły środki pieniężne firmy i gdzie się podziały. Ustawiając obok siebie rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, można uzyskać pełny obraz kondycji finansowej firmy. Na przykład, jeśli firma zgłasza, że wygenerowała dużą ilość przychodów w danym okresie, ale jednocześnie wykazuje, że w tym samym okresie poniosła dużą ilość kosztów, może nie być rentowna.
  • Bilans - Bilans pokazuje aktywa, zobowiązania i kapitał własny firmy w określonym momencie.
  • Aktywa to rzeczy, które przynoszą firmie pieniądze, takie jak fabryka czy patent.
  • Pasywa to rzeczy, które kosztują firmę, jak np. opłacanie pracowników.
  • Kapitał własny odnosi się do udziałów każdego z udziałowców.

Jakie informacje zawiera raport finansowy?

Jeśli chodzi o czytanie konkretnych pozycji, które znajdują się w każdym raporcie finansowym, jest kilka pozycji, które zobaczysz na każdym raporcie. Pozycje te obejmują: Nazwa firmy, adres, informacje kontaktowe i okres finansowy. Następnie są inne pozycje, które są unikalne dla każdego raportu, w tym:

  • Przychody i koszty - Przychody odnoszą się do pieniędzy, które firma przyniosła ze sprzedaży swoich produktów lub usług. Wydatki to koszty, które firma poniosła w celu prowadzenia swojej działalności.
  • Aktywa i zobowiązania - Aktywa to rzeczy, które firma posiada i które mają wartość. Obejmują one takie rzeczy jak gotówka, budynki i wyposażenie. Pasywa to rzeczy, którym firma jest winna pieniądze. Mogą to być takie rzeczy jak pożyczki lub niezapłacone podatki.
  • Przychody i koszty - Tutaj znajdują się liczby, które można zobaczyć na rachunku zysków i strat.