Press "Enter" to skip to content

Kilka słów na początek

0

PNO wspiera Cię w strategicznym zarządzaniu projektem w całym procesie pozyskiwania finansowania. Zapewniamy szeroki wachlarz produktów finansowych, który pomaga Twoim inwestycjom w rozwoju, przynosząc Ci realne korzyści. Obok dotacji pomagamy również w zdobyciu kredytów lub pożyczek – zapewniając tym samym optymalne rozwiązanie dla finansowania Twojego projektu inwestycyjnego.

Od wielu lat pomagamy firmom rozwijać się we wciąż zmieniającym się i bardzo wymagającym otoczeniu biznesowym. Działania, które prowadzimy przyniosły nam rezultaty – między innymi w postaci zadowolenia naszych klientów z usług PNO. To spowodowało, że większość z nich wraca do nas z nowymi pomysłami na ‘przyszłość’.

Sprawdź aktualne nabory wniosków i przeczytaj najnowsze publikacje ekspertów PNO.

Obecność PNO ma na celu zdefiniowanie ważnych problemów biznesowych w krótkim czasie i zaproponowanie optymalnych rozwiązań. To o wiele więcej niż samo uczestnictwo w wypełnieniu dokumentów i złożeniu ich na czas do odpowiedniej instytucji. Jesteśmy dostawcą idei i koncepcji, które przyczynią się do dalszego rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Coraz częściej spotykasz się z wyzwaniami, których rozwiązanie wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich kompetencji lub zasobów ludzkich, których organizacja aktualnie nie posiada. Wynika to ze stale rosnącej złożoności środowiska a także wzrastającej specjalizacji poszczególnych dziedzin biznesu. Czasem nawet najbardziej rozbudowany dział Twojej firmy nie poradzi sobie ze wszystkimi niuansami regulacyjnymi Unii Europejskiej czy też formalno-prawnymi aspektami kredytowania. W tych okolicznościach rośnie rola ekspertów PNO wyspecjalizowanych w kompleksowych rozwiązaniach przygotowanych na miarę potrzeb Twojej firmy. Zadbamy o obszary mające wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pomożemy wprowadzić rozwiązania finansowe będące siłą napędową, która poprawi jej pozycję na rynku.

KORZYŚCI: Uzyskanie wsparcia finansowego dla planowanej inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu kwalifikowalności 100% poniesionych kosztów. Wiąże się to ze zminimalizowaniem ryzyka utraty jakiejkolwiek (nawet najmniejszej) części dotacji a także zapewnieniu projektowi efektu trwałości. Maksymalizacja szansy uzyskania wsparcia poprzez bieżącą współpracę z Instytucją Wdrażającą. Dbałość o to, aby proces aplikowania przebiegał w sposób efektywny. Zapewnienie, że wszystkie dokumenty zostaną przygotowane z dużą precyzją i złożone na czas do odpowiedniej instytucji.

Proponujemy: przygotowanie dokumentacji, obejmującej najwyższej jakości wniosek wraz załącznikami, weryfikację zapisów we wniosku (jeśli wniosek nie został napisany przez konsultantów PNO), konsultacje, złożenie dokumentów do odpowiedniej instytucji, negocjacje oraz wsparcie podczas podpisania umowy o dofinansowanie, wsparcie merytoryczne i administracyjne.

Jednym z kluczowych elementów decydujących o tym, które z projektów otrzymają wsparcie finansowe jest stopień gotowości realizacyjnej. Posiadanie wszystkich wymaganych a do tego aktualnych dokumentów w zasadniczy sposób może wpłynąć na kształt oceny instytucji, do której taki wniosek aplikacyjny złożymy. Zdobycie dokumentów wymienionych poniżej może być trudnym zadaniem jednakże daje wyraźnie większe szanse na zakwalifikowanie projektu do wypłaty środków.

Eksperci PNO przygotują plan strategiczny Twojej firmy z uwzględnieniem kierunków i potrzeb inwestycyjnych, wymogów rynku i obszarów możliwych do dofinansowania w średniej perspektywie czasowej. Dzięki takiemu opracowaniu masz możliwość korzystania z finansowych źródeł wsparcia dopasowanych bezpośrednio do potrzeb Twojej firmy i rodzaju inwestycji ale – co najważniejsze- wszelkie działania przygotowawcze zostaną podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpłynie to znacząco na efektywność procesu aplikowania i zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania a także prawidłowe jego rozliczenie.

Analiza typu GRANT SCAN ma na celu przedstawienie zarówno najbardziej atrakcyjnych możliwości jak i procedury umożliwiającej osiągnięcie maksymalnych wyników w ramach dostępnych form dofinansowania Twojej inwestycji. Zakres analizy obejmuje dotacje dostępne na kilku poziomach: centralnym i regionalnym a także dostępne środki w ramach Programów Wspólnotowych Unii Europejskiej (tzw. dotacje z Brukseli).

Analizując rynek pod kątem możliwości inwestycyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, mamy na celu przede wszystkim ograniczenie niepewności związanej ze specyfiką danego kraju i planowanej w nim inwestycji. Dotacje i zachęty inwestycyjne odgrywają istotną rolę w obniżeniu ryzyka inwestycyjnego i mogą działać jako strategiczne narzędzie na drodze do osiągnięcia tego celu. Trzydziestoletnie doświadczenie w obszarze dotacji stawia PNO wśród najlepszych międzynarodowych firm specjalizujących się w pozyskiwaniu dofinansowania a także kompleksowego zarządzania dofinansowanym projektem.

Bez względu na wielkość inwestycji wstępne oszacowanie zdolności Twojej firmy do podjęcia zobowiązania jest niezbędne. Eksperci PNO zbadają sytuacją finansową. Ocenimy i podpowiemy jaki rodzaj finansowania będzie najbardziej odpowiedni do finansowania Twojego projektu. Zweryfikujemy stan aktualnych zobowiązań. Po przeprowadzonej wnikliwej analizie przedstawimy najlepsze propozycje jednostek finansujących projekty takie, jak Twój. Nie zastanawiaj się długo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *